Montgomery; Daniel

Lease for Honouliuli Fishery

Levi Haalelea leased the Honouliuli Fishery to Daniel Montgomery in 1860.

This lease of Fishery privileges made on the twenty fifth day of December 1860, between Levi Haalelea of Honolulu on the first part and Daniel Montgomery of Puuloa, Ewa… of the second part. Witnesseth that the said Haalelea does hereby agree to Lease & doth lease unto the said Montgomery all his fishing rights & privileges (owned by him as Konohiki of the land called Honouliuli) in that portion of the sea of the said Ahupuaa of Honouliuli, contained within the following viz.:

Conveyances of Puuloa Salt Works

This is a lease of Puuloa Salt Works from M. Kekauonohi to I. Montgomery. It is a conveyance record on file at the Bureau of Conveyances.

Olelo Hoolimalima

Mawaena o M. Kekauonohi ma kekahi aoao a me Isaac Montgomery ma kekahi aoao.

Ke ae aku nei o M. Kekauonohi e lilo ia Isaac Montgomery kona Loko paakai ma Puuloa, Mokupuni o Oahu, no na makahiki eono mai keia la aku.

Ranches and the Land Development: Programs in Honouliuli, 1877–1894

Grazing of small herds of cattle, and eventually larger ranching operations, began to develop in Honouliuli by the 1840s. Initially, native tenants and a few foreign residents vied for access to the land. By the 1860s, few native residents could compete, and individuals like Isaac and Daniel Montgomery, John Meek, James Dowsett, and James Campbell came to control the majority of the land in Honouliuli.

Haalelea vs. Montgomery: Olelo Hooholo a ka Ahakiekie

Below is a Hawaiian-language report on the Haalelea vs. Montgomery proceedings entitled “Olelo Hooholo a ka Ahakiekie. O Levi Haalelea kue Daniel Montgomery” that was published in the newspaper Ka Hae Hawaii.

Hoakaka ae la ka Lunakanawai o Robertson i ka manao hooholo o ka Aha, penei:

Ke hoopii mai nei o Haalelea, i mea e maopopo ai ke kuleana o ka honu ia ana i hoopaapaaia e ka mea kue e D. Montgomery, a e loaa paha ia ia kona poino no kona hoole ia aole make hopu ia ma kauwahi o Montgomery, ma Puuloa i Oahu nei.

Fishery Rights at Pu‘uloa

Levi Ha‘alelea brought suit against Daniel Montgomery in 1858 in the matter of fishery rights at Honouliuli. The following argues that Montgomery does not own exclusive rights to the fishing grounds off Puuloa, and thus tenants of Honouliuli are entitled to fish in those waters.